Saturday, August 29, 2015

Gabay sa Aplikasyon ng Claim para sa “Occupational Health & Safety Insurance” (“Sanjae Bohum”)

 Gabay sa Aplikasyon ng Claim para sa “Occupational Health & Safety Insurance” (“Sanjae Bohum”) ng mga Dayuhang Manggagawang Pauwi na sa Kanyang Bansa


○ Ano ang “Occupational Health and Safety Insurance” (“sanjae bohum”)? 

- Ito ay sistema ng social insurance sa Korea kung saan ginagamit ang perang mula sa “sanjae bohum” upang maipagamot ang mga manggagawang naaksidente o nagkasakit dahil sa pagtatrabaho at kinakailangang magpagamot sa loob ng apat (4) na araw o higit pa. Ang insurance ay inilalaan din para mabayaran ang 70% ng average na sweldo habang sila’y nagpapagamot at hindi makapagtrabaho. Ginagamit din ang insurance na ito kapag namatay ang manggagawa upang maibigay ang benepisyo para sa pamilya ng pumanaw. - Ang lahat ng mga dayuhang manggagawa, kahit na sila’y legal o ilegal, ay maaaring mag-apply at makatanggap ng benepisyo mula sa “sanjae bohum” gaya ng mga Koreano. - Kapag ang sintomas ng sakit ay naranasan matapos nang makauwi sa Pilipinas, maaari pa ring mag-apply at makatanggap ng benepisyo mula sa “sanjae bohum” sa HRD Korea EPS Center sa Pilipinas.

○ Proseso ng aplikasyon para sa “Sanjae bohum” ng mga dayuhang manggagawang nakauwi na 

- Matapos magpakonsulta ng dayuhang manggagawa sa HRD Korea EPS Center, sagutan ang “medical care application form” na makikita sa sentro at saka ito isumite. (EPS Center → Korea Workers’ Compensation and Welfare Service (“COMWEL”)) - Isasagawa ng COMWEL ang pagsusuri tungkol sa detalye ng tinamong aksidente, uri ng trabaho at iba pa. At saka nila pagpapasiyahan kung iyo ba ay maituturing na aksidente sa pagtatrabaho (“work-related accident”). - Isulat nang detalyado ang mga sumusunod: ① Petsa ng unang pagpasok sa kumpanya, oras ng pagtatrabaho, bilang ng araw ng pagtatrabaho sa loob ng isang linggo, panahon ng pagtatrabaho, ② oras ng pagpapahinga, oras ng pagkain, ③ detalye tungkol sa mga dating pinagtrabahuhan (pangalan ng kumpanya, tungkulin sa kumpanya (uri ng trabaho), panahon ng pagtatrabaho), ④ taas, bigat (height, weight), ⑤ ilista kung anu-ano ang mga dating naging sakit o kung may aksidenteng dating natamo, ⑥ madalas na isagawang ehersisyo at libangan, ⑦ isulat kung naninigarilyo at/o umiinom ng alak, ⑧ detalye ng trabaho (sa bawat oras), ⑨ detalye ng natamong aksidente o detalye ng nararanasang sintomas, ⑩ personal na impormasyon ng saksi, ⑪ pinuntahang medikal na institusyon matapos maranasan ang sintomas, ⑫ alamin kung may nararanasan ding katulad na sintomas ang ibang katrabaho, ⑬ kung may natanggap kayong bayad para sa pagpapagamot o sahod sa mga araw na hindi nagtatrabaho mula sa inyong kumpanya. Matapos itong maisulat sa application form, saka ito isumite.

○ Talahanayan ng Proseso  

A. Pagsusumite ng “Medical Care Application Form” (Manggagawa → EPS Center)
B. Pagsusuri tungkol sa aksidente
C. Pagpapasiya kung ito ba ay aksidente sa pagtatrabaho
D. Pagbibigay ng notipikasyon tungkol sa resulta ng inaapply na medical care (EPS Center →Manggagawa)
○ Uri ng mga Benepisyo mula sa Insurance
○ EPS Center sa Pilipinas
- Tagapamahala: Im Jong-jin, Direktor ng Sentro (maaaring mapalitan ang tagapamahala) - Address: Embassy of the Republic of Korea, Suit 2002-A West Tower, Philippine Stock Exchange Centre, Exchange Road, Ortigas Center, Pasig City, Philippines - Telepono: 070-7431-0195

1 Sa pagsasagawa ng pagsusuri tungkol sa aksidente, kinakailangan nilang tiyakin sa employer at sa manggagawa ang detalye tungkol sa pagtatrabaho at maaari rin silang humingi ng kaugnay na dokumento para rito. Kaya naman maaaring maantala ang pagbibigay ng desisyon dahil dito. 2 Kapag nag-apply para sa medical care para sa sakit na nakuha dahil sa pagtatrabaho, ang “Occupational Diseases Deciding Council” ang magpapasiya kung ito ba ay matuturing na sakit dahil sa pagtatrabaho


Source: http://www.poea.gov.ph/epstopik/Guidelines%20of%20Application%20for%20Industrial%20Accident%20Compensation%20for%20Foreign%20Workers.pdf
POEA WEBSITE

Mahalagang impormasyon OFW para sa South Korea

Source: photo  (c)
POEA website.
www.poea.gov.ph

Wednesday, August 19, 2015

Guide to the National Pension for Foreigners

About the National Pension Scheme 

* The National Pension Scheme is a Social Security System implemented by the Korean government to ensure a stable livelihood by collecting contributors and paying pension benefits for the insured or their dependents, and to prepare for retirement or unexpected calamities such as disability and death,.

Compulsory Coverage of the National Pension Scheme 

* Like Korean nationals, foreigners aged between 18 and 60 who reside in Korea are subject to the compulsory coverage of the National Pension Scheme .
Foreigners whose countries do not cover Korean nationals under their public pension scheme, however are excluded from coverage under the NPS.
* Despite the above provisions ,if there are relevant provisions under the Social Security Agreement between Korea and any foreign country , those provisions will be applied.

Countries exempted from the National Pension (20 Countries)

* South Africa, Nepal , The Maldives , Myanmar , Bangladesh , Vietnam , Saudi Arabia , Singapore , East Temore , Armenia , Ethiopia , Egypt , Tonga , Pakistan , Fiji , Cambodia , Belarus , Georgia , Swaziland,

Payment Contributions 

* For workers the employees and their employers should each make contributions for the employees amounting to 4.5 % of the standard monthly income respectively , based on the employees earned income for a total l contributions of 9 % of the employees monthly income.
* Individually Insured Persons should make contribution amounting to 9 % of their reported standard monthly income.
* There is no discrimination in terms of the contribution rate between foreigners and Korean . The payment should made no later than the 10th day of the following month .

Benefits

* If foreign insured persons are entitled to an Old-age, Disability , or Survivor Pension , they will receive pension benefits according the the same standards Korean nationals.

A) Old-aged Pension
- The Old -aged Pension is paid monthly to those whose insured period is 10 years or more and are over 60 years old. However, beginning with people born between 193~56 and continuing in 4 years blocks, the pensionable age will incrementally increase by 1 year until it reaches a maximum of 65 years of age for people born in, and after 1969 .

B) Disability Pension
- The Disability Pension is paid to those with a disability after the treatment of diseases or injuries incurred during the insured period , according to the degree of their disability . Annuities will be paid to those with 1st, 2nd, and 3rd Degree of their disabilities and lump-sum benefits will be paid to those with 4th degree disabilities.

C) Survivor Pension 
- If currently insured persons or pensioners are deceased , a Survivor Pension will be paid every month to their surviving dependents whose livelihood was supported by the deceased person.

D) Lump-Sum Refund 
- In principle , a lump-sum refund is not paid to foreigners . However in the case of foreigners meeting any any of the following criteria, when they leave Korea or reach the age of 60, a lump - sum refund equivalent to the amount of contributions paid plus the fixed interest is paid to them, or to their survivors if they should die.

1 A foreigner whose home country has concluded a social security agreement with Korea to secure benefit rights by combining the insured period in each sountry.
       2. A foreigner whose country grants Koreans a benefits corresponding to a Lump-sum refund.    
   
        3. A foreign workers whose visa is either E-8 (Employment for Training) E-9 (Non -proffesional Employment , or H-2 (Visiting Employment)


Countries eligible for lump-sum refunds (44countries)

- Via Reciprocity: Belize , Grenada , Nigeria  , Barbados , Saint Vincent , and Grenadine, Zimbabwe , Cameroon, Congo, Thailand, Togo, Venezuela, Ghana, Malaysia, Vanuatu, Bermuda, Sudan, Sri-Lanka, Switzerland, El Salvador , Jordan , India , Indonesia ,Kazakhstan, Kenya , Trinidad  and Tobago, The Philippines, Hong-Kong, Turkey , Columbia, Tunisia , Uganda , Bhutan,

- By Agreement: Germany , U.S , Canada, Hungary , France , Australia , Czech Republic , Belgium, Poland , Slovakia, Bulgaria, Romania , Austria

Application for the Lump- Sum Refund
* Applying in Korea (before departing Korea) :
- Application Form , a copy of ID card ( passport , Alien Registration Card)bankbook, plane ticket,
* Applying overseas (after departing Korea): Application form (notarized by a notary agency of the country in which you reside and attested to by the Koran Consulate or Embassy ) A copy of passport , A copy of bankbook
- When you apply for a lump-sum refund through an agent in Korea, the application must be submitted only by mail in order to avoid extra administration fees and incorrect or false applications
- It is possible o apply for a lump-sum refund through the agency in a contacting country
(including 14 countries : Germany , U.S , Canada, Hungary , France , Australia , Czech Republic , Belgium, Poland , Slovakia, Bulgaria, Romania , Austria,India)

Contacting Place

* Regional Offices of the National Pension Service (www.nps.or.kr)
* Incheon International Airport office ( 1st flr. Zone A, Gate 2)

APPLICATION FOR LUMP-SUM REFUND AT THE AIRPORT

* Who can apply: A foreigner who is schedules to depart for his own country through Incheon International Airport within a month of his/her application
- Airport Payment is applicable only if the flight's departure time is between 11:00 through 24:00 on weekdays
- After applying for the Lump-sum Refund at NPS regional branches , receive a " Direction for Payment of Lump-sum refund" from Incheon International Airport Office on the date of departure
-Receive a "Receipt of Currency Exchange"from Shinhan Bank Incheon International Airport office after handing in "Direction for Payment of Lump-sum Refund"
- You will receive the Lump-sum Refund after going through the immigration departure procedure.

Payment of Lump-sum Refund under the MOU (including 4 countries : Mongolia, Uzbekistan , Thailand, Sri-Lanka
* Who can apply: Employees who have paid contributions in Korea but have not applied for lump-sum refunds, returning to their home countries
* Required Documents: A copy of a passport , A copy of bankbook,A copy of ID card (such as passport, Alien Registration Card), MOU Application form (available at a contacting agency
* Contacting agency : -Mongolia: Mongolian Social Welfare Center
-Uzbekistan:AFLMA ( Agency of Foreign Labor Migrations Affairs
-Thailand: DOE ( Department of Employment
- Sri=Lanka : SLBFE (Sir-Lanka Bureau of Foreign Employment )


Source:NPS
homepage:www.nps.or.kr
booklet from Labor Attache

*************you can comment below for your questions*****************

Saturday, August 15, 2015

Korean Word of the Day

                                                  손목시계
sonmoksigye
wristwatch
noun


손목시계는 쓰기에 편리합니다.
Sonmoksigyeneun sseugie pyeollihamnida.
 A wristwatch is a convenient item to wear.
 은색의 손목시계
eunsaegui sonmokssigye
 silver wrist watchTuesday, August 11, 2015

Tanong: Senior Citizen na Kami Kung Tawagin sa KLT ?


Topic: Maraming Nagtatanong araw-araw tungkol sa EPS ang bawat tanong ay aking pinapadala sa ating Labor Attach Felicitas Bay nang Philippine Embassy at ito ay  tinutuganan ang mga  tanong. 

Dear ___________________
 
Ang inyo pong email na “Senior Citizen na Kami Kung Tawagin sa KLT” ay pinadala po sa amin nang aming Labor Office sa Seoul, Korea upang aming tugunan.
Ibig po naming ipaalam sa inyo na kami po ay nakipag-ugnayan ke Director General Im Jong-Jin, ang HRD Korea Resident Representative na nakatalaga po dito sa Pilipinas, tungkol po sa inyong concern. Ayon po ke Director Im, tanging ang employer lang po ang namimili nang mga manggagawa na gusto nilang i-hire sa kanilang tanggapan at wala pong control ang HRD Korea sa pagpili nang mga workers na nasa roster. Dagdag pa po ni Director Im na wala pong “bias” pagdating sa edad nang mga manggagawa at lalong hindi sila nagbibigay nang “priority or special treatment” sa mga ito.
 
Nais pa pong ipaalala ni Dir. Im na kahit po kayo ay nakapasa sa EPS-TOPIK, ito po ay hindi nagbibigay nang garantiya na kayo ay makakakuha nang trabaho sa Korea.
 
Nawa’y natugunan po naming ang inyong concern.
 
Maraming salamat po.
 
 

MYRNA B. RICAFORT
OIC, Client Services Division
Government Placement Branchcc: Labatt Fely Q. Bay
      POLO-Korea

Kung may mga tanong pa pokayo please comment below in this blog maraming salamat po 


Friday, August 7, 2015

Child Support Agency in South Korea

If you have  problem raising your  child call or visit Child Support Center ( 양육비행관리윈)
For phone counseling 1644-6621
Weekdays Only 9am~6pm

For online registration visit homepage: www.childsupport.or.kr

Registration  via Post office or Counseling via Personal Visit Address:
서울특별시 서초구  반포대로 217(서울 지방조달청) 4총 
Personal  Counseling  6총

Fax: 02-3479-5507

Maraming Salamat Po